Chính sách

Chính sách Mua Hàng Có Sẵn

Khi mua hàng có sắn tại shop, khách hàng chỉ cần nhập thông tin họ tên, sđt và địa chỉ. Sẽ có người liên lạc lại với khách hàng để tư vấn và xác nhận lại đơn hàng. Sau đó đơn hàng sẽ được vận chuyển tới khách hàng.